Cennik i promocje

 

Poniżej znajdą Państwo tabele opłat i rabatów.

 

 OPŁATY

ZA 1 MIESIĄC

ZA 3 MIESIĄCE

Z GÓRY 

ZA 6 MIESIĘCY

Z GÓRY 

ZA 1 ROK

Z GÓRY 

PRZEDSZKOLAKI


 120 PLN

 

110 x 3 =

330 PLN

105 x 6 =

630 PLN 

 100 x 12 =

1200 PLN

DZIECI

120 PLN

 

110 x 3 = 

330 PLN

 

 

105 x 6 =

630 PLN 

 

 

 100 x 12 = 

1200 PLN

 

MŁODZIEŻ

120 PLN

 

110 x 3 =

330 PLN

 

105 x 6 =

630 PLN 

 100 x 12 =

1200 PLN

PRACUJĄCY

120 PLN

 

110 x 3 =

330 PLN

 

105 x 6 =

630 PLN 

 100 x 12 =

1200 PLN

 

***

PIERWSZY TRENING GRATIS

 *** 

UDZIELAMY RABATU RODZINNEGO 10%

***

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W TRENINGACH WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB Z JEDNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO RABAT USTALANY JEST INDYWIDUALNIE 

***

HONORUJEMY KARTY KDR - UDZIELAMY RABATU NA ZAJĘCIA 20%


REGULAMIN PŁATNOŚCI, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHOW GAR KUNG FU

w sezonie 01 września 2021 r  – 01 września 2022 r

Organizatorem zajęć sportowych Kung Fu jest Uczniowski Klub Sportowy Chow Gar Kung Fu (zwany dalej „klubem”) z siedzibą: ul. Piotra Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów, NIP 813 348 68 27, nr rach bankowego: 76 1240 2614 1111 0010 2230 3269

1.     Rok treningowy trwa od 01 września 2021 r do 01 września 2022 r. W okresie lata, tj. 24 czerwca 2022 r – 31 sierpnia 2022 r, zajęcia odbywają się  wg. grafiku letniego. Rozpoczęcie treningów w klubie dokonuje się poprzez: wypełnienie karty rekrutacyjnej, wpłatę miesięczną oraz wpłatę jednorazowej opłaty wpisowej.

2.     Opłaty treningowe dzielą się na: składkę miesięczną klubu, która wynosi 120 pln oraz jednorazową składkę wpisową 40 pln uiszczaną raz w roku treningowym podczas zapisu na zajęcia lub kontynuacji treningów podczas kolejnego roku treningowego we wrześniu. Opłata wpisowa jest jednocześnie opłatą członkowską Polish Nia Kwang Chow Gar Kung Fu Association.

3.     Opłata miesięczna uiszczana jest do 15 tego każdego miesiąca i składa się z dwóch części, tj abonament 60 pln i opłata treningowa 60 pln.

4.    W roku treningowym, tj. od 01 września 2021 r do 24 czerwca 2022 r opłata miesięczna jest zryczałtowana, stała i uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki.

5.     W okresie letnim tj. 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r, w przypadku braku uczestnictwa w danym miesiącu w zajęciach, trenujący uiszcza opłatę miesięczną abonamentową 60 pln.

6.     W ramach opłat członek klubu:

- uczestniczy w zajęciach i treningach sportowych dwa razy w tygodniu z wyłączeniem przerw świątecznych, w których klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki podstawowej,

- uczestniczy w zajęciach i treningach dodatkowych z wyłączeniem przerw świątecznych, w których klub nie prowadzi zajęć lub ustanawia odrębny plan i regulamin zajęć – w ramach składki podstawowej,

- uczestniczy w egzaminach, zawodach sportowych, spotkaniach, seminariach i dodatkowych zajęciach - odrębnie płatnych lub bezpłatnych organizowanych przez klub,

7. Jednorazowa opłata za udział w treningach/zajęciach dla osób niebędących członkami Klubu wynosi 30 pln i jest płatna z góry przed zajęciami.

8.  Trening próbny jest gratisowy i dotyczy wyłącznie momentu przed zapisem do klubu.

9. Rabaty dotyczą wyłącznie opłat miesięcznych dokonywanych z góry i wynoszą odpowiednio w każdej grupie:

a) rabat rodzinny 10% (przynajmniej dwie trenujące osoby z jednego domu),

b) rabat 20 % dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

c) rabaty nie kumulują się

10.  Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup, działających w naszym klubie.

11.  Wpłat należy dokonywać gotówką lub na konto: 76 1240 2614 1111 0010 2230 3269,  nie później niż do 15 tego danego miesiąca, np. za miesiąc luty opłata do 15 tego lutego. W tytule przelewu należy wpisać np. „Jan Kowalski, opłata miesięczna luty”

12.  Opłata miesięczna opłacona po terminie jest wyższa o 10zł !!!.

13.  Aby podejść do egzaminów na poszczególne stopnie trzeba wypełnić zgłoszenie i dokonać opłaty, poniżej cennik: pas żółty – 140 pln, pas pomarańczowy – 160 pln, pas zielony  - 190 pln, pas niebieski – 220 pln, pas brązowy – 250 pln, pas czarny – 1400 pln, Stopień instruktorski – 5000 pln

14.  W przypadku zamknięcia rynku z powodów np. pandemi, klub prowadzić będzie zajęcia on-line. Opłaty miesięczne pozostają bez zmian.

 TRENINGI DODATKOWE -

REGULAMIN PŁATNOŚCI, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHOW GAR KUNG FU

 w sezonie 01 września 2021 r – 01 września 2022 r

  1. Klub organizuje w ciągu roku treningowego wiele dodatkowych treningów, zajęć i szkoleń.
  2. Treningi dodatkowe prowadzone są w miejscu i czasie niekolidującym z treningami podstawowymi.
  3. Specjalistyczne treningi dodatkowe są bezpłatne dla adeptów klubu.
  4. Udział w specjalistycznych treningach dodatkowych dostępny jest dla każdego członka klubu lub grup osób wyznaczonych przez organizatora.

 TRENINGI PERSONALNE -

 REGULAMIN PŁATNOŚCI, SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I INNYCH OPŁAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CHOW GAR KUNG FU

 w sezonie 01września 2021 r – 01 września 2022 r

  1. Treningi personalne organizowane są przez klub na podstawie zgłoszenia uczestnika.
  2. Cykl treningowy oraz rodzaj treningu ustalany jest indywidualnie.
  3. Treningi personalne są odrębnie płatne. Opłata za 60 min. treningu personalnego wynosi 400 pln.