Regulamin korzystania z sali treningowej

 

 1. Sala treningowa Szkoły Chow Gar Kung Fu jest miejscem do ćwiczenia chińskich sztuk i sportów walk.
 2. Na sali treningowej ćwiczymy wyłącznie w stroju treningowym, bądź sportowym.
 3. Na salę treningową wchodzimy wyłącznie w zmienionym obuwiu sportowym.
 4. Na terenie sali treningowej nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 5. Nie wolno na teren sali treningowej wnosić posiłków i napoi.
 6. Na sali treningowej stosujemy się do zaleceń prowadzącego zajęcia.
 7. Ze sprzętu treningowego znajdującego się na sali treningowej korzystamy zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem opiekuna sali, bądź osoby prowadzącej zajęcia.
 8. Po zajęciach każdy trenujący, sprzęt w którym ćwiczył porządkuje i odkłada na miejsce.
 9. O zużyciu sprzętu sportowego należy poinformować opiekuna sali bądź prowadzącego zajęcia.
 10. Za wyjątkiem grup przedszkolnych na teren sali treningowej mają wstęp wyłącznie ćwiczący. Dla rodziców oczekujących na dzieci oraz innych gości przygotowane jest wyremontowane, przestronne bistro z widokiem na salę, gdzie można odpocząć, napić się kawy i skorzystać z darmowego dostępu do internetu. 
 11. Salę treningową wyposaża Szkoła Chow Gar Kung Fu z budżetu własnego.     
 12. Raz w tygodniu sala treningowa jest gruntownie porządkowana.