Historia szkoły

 

Szkoła Chow Gar Kung Fu powstała w 1999 roku  w Rzeszowie w woj. podkarpackim i jej historia nierozerwalnie związana jest z życiem założyciela szkoły, Sifu Tomasza Płazy. Już końcem 1999 roku rzeszowska szkoła odnotowała duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Parady i liczne pokazy ugruntowały jej pozycję. Gwałtowny rozwój Szkoły Chow Gar Kung Fu nastąpił końcem 2004 roku, gdy instruktorzy z Rzeszowa zostali zaproszeni na rokroczne uroczystości Kung Fu w okolicach Wuppertal w Niemczech. Wówczas to Tomasz Płaza poznał obecnego swojego mistrza Sifu Josifa Tilentzidis. Po 7 latach treningu instruktor Tomasz Płaza podczas organizowanych przez siebie międzynarodowych zawodów II Otwartych Mistrzostw Podkarpacia Wushu otrzymał przez ręce Wielkiego Mistrza Lim Chim Kim z Singapuru certyfikat kwatery głównej Zhou Jia Quan, znajdującej się w Shafu w Chinach, podpisany przez Wielkiego Mistrza Zhou Bao Hong w dowód uznania wkładu pracy w promocję tradycyjnego systemu Zhou Jia Quan. 19 listopada 2011 roku Wielki Mistrz Lim Chim Kim, Mistrz Josif Tilentzidis z Niemiec, Mistrz John Choo z Singapuru oraz inni zaproszeni goście uznali poziom mistrzowski Sifu Tomasza Płazy. Dziś w Szkole Chow Gar Kung Fu ćwiczy kilkuset uczniów, a doświadczona kadra instruktorska prowadzi zajęcia w kilku miastach, m.in. w Rzeszowie, Łodzi i Przemyślu.