Kung Fu Pracujący

Trening Kung Fu w grupie pracujących to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe podnoszące sprawność motoryczną i kondycyjną. Zajęcia nie mają charakteru wyczynowego, a zadane na początku tempo dopasowane jest do możliwości każdego indywidualnie. Techniki Kung Fu nie mają tu charakteru tylko gimnastycznego, mają walor samoobrony. Oprócz sprawności motorycznej zajęcia te oferują stały kontakt z tradycyjnymi sztukami walki, dystans od codziennych spraw, a ćwiczenia w grupie dają poczucie miłej atmosfery i więzi treningowej.