Pracujący

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

CZWARTEK


GRUPA I


20:10 - 21.10

20:10 - 21.00

 

 

 

 

 

WTOREK

PIĄTEK


GRUPA II


20:10 - 21.10

20:10 - 21.10